Odkazy na podrobnější informace, databáze, vzdělávací materiály a online nástroje

 

Otevřená věda obecně

Příručka postupů otevřené vědy pro žadatele o podporu z Operačního programu Jan Amos Komenský

Do You Speak Open Science? Resources and Tips to Learn the Language: článek z roku 2017 o významu otevřené vědy s radami, jak zapojit její aspekty do své vědecké praxe

Otevřená věda a citizen science: obsáhlý webinář Národní technické knihovny z roku 2021

Často kladené otázky o otevřené vědě na webu Univerzity Karlovy

Open Science Training Handbook: učebnice postupů otevřené vědy

Open science – od dat k publikaci: videozáznamy z dvoudenního semináře, který v únoru 2021 pořádalo Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy

Open for you! An introduction series to open science: prezentace a videozáznamy ze série školení o různých aspektech otevřené vědy. Organizovala 4EU+ European University Alliance v letech 2021–2022.

 

Otevřený přístup k publikacím (open access)

Sherpa/Romeo: databáze informací o časopisech z hlediska otevřeného přístupu k článkům – licenční podmínky vydavatelů, možnosti archivace apod.

Directory of Open Access Journals: databáze časopisů a článků s otevřeným přístupem (open access)

 

Otevřená data, principy FAIR

Stručný kontrolní seznam Jak FAIR jsou vaše výzkumná data?

A FAIRy tale: srozumitelně vysvětlené principy FAIR přístupu k otevřeným datům

Iniciativa GO FAIR: podrobněji rozepsané principy FAIR s příklady

re3data.org: mezinárodní registr datových repozitářů

DOAR – Directory of Open Access Repositories: vyhledávač otevřených repozitářů pro články, data a další vědecké výstupy

Datový repozitář ASEP: pro zveřejňování dat jej mohou využít všichni badatelé z Akademie věd ČR 

Metadatové standardy používané v biologii: seznam z databáze Digital Curation Centre

REMBI: Recommended Metadata for Biological Images – enabling reuse of microscopy data in biology: návrh standardu pro metadata obrazových dat v biologii, článek v Nature Methods (2021)

ROR: globální registr perzistentních (trvalých) identifikátorů pro výzkumné organizace

Odkazy pro práci s otevřenými daty na webu Masarykovy univerzity

 

Plán pro správu dat

Data Management Plan template: vzor Plánu pro správu dat pro program Horizon Europe

DMP Online – Public DMPs: veřejně přístupné Plány pro správu dat využitelné jako inspirace pro tvorbu vlastních

AV ČR FAIR Wizard: online služba pro snadnou tvorbu Plánu pro správu dat. Provozuje Knihovna Akademie věd ČR.

 

Další nástroje otevřené vědy

Citizen science – občanská věda v České republice: databáze projektů a další informace o občanské vědě v Česku

Projekty občanské vědy organizované ústavy Akademie věd ČR

 

Stránky českých výzkumných institucí o otevřené vědě

Knihovna Akademie věd ČR

Univerzita Karlova

Masarykova univerzita

Univerzita Palackého v Olomouci